Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Historia przedszkola

Historia Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie

 

   Wraz z rozbudową osiedla Dęba dla pracowników Zakładów Metalowych zrodziła się potrzeba otwarcia nowej placówki przedszkolnej. W związku z tym w 1955 r. powstał Przedszkole Nr 1 Zakładów Metalowych w Nowej Dębie. Pierwszym kierownikiem tej placówki była Pani Maria Łazowska. Początkowo funkcjonowało w nim dwa oddziały, jednak w krótkim czasie powstało kolejne dwa oddziały i od tej pory była to największa placówka przedszkolna w naszym mieście. Jesienią 1960 r. kierownictwo przedszkolem objęła Pani Maria Tomasik. Wówczas w przedszkolu pracowało ośmiu nauczycieli i siedmiu pracowników obsługi. Pod patronatem przedszkola prowadzony było w Klubie Osiedlowym oddział dzieci 6-letnich, który w 1988 r. został przeniesiony do budynku przedszkola. Utworzono wówczas w przedszkolu oddział V, pracujący w godzinach popołudniowych.

    W 1965 r. kierownikiem przedszkola została Pani Leokadia Bochenek, która swoją funkcję pełniła przez 22 lata.  W latach 1987 – 1992 stanowisko dyrektora sprawowała Pani Maria Bielawa. W 1992 r. funkcję tą objęła Pani mgr Genowefa Kanach.

   Od 1997 r. dyrektorem Przedszkola Nr 1 została Pani mgr Jolanta Orłowska i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

   Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest dziesięciu nauczycieli i jedenastu pracowników administracyjno – obsługowych. W pięciu grupach wiekowych opieką dydaktyczno – wychowawczą objętych jest 117 dzieci