Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne

W przedszkolu realizowane są różnorodne programy autorskie i innowacje pedagogiczne:

"Bezpieczne dziecko" - program edukacji komunikacyjnej.

"Adaptacja dzieci 3- letnich do przedszkola",

" Twórcza aktywność dzieci  5-letnich",

"Budowane dziecięcych systemów wartosci dla dzieci 4 i 5-letnich",

"Przedszkolak poznaje Europę",

"Bajka jako środek wspomagający prawidłowy rozwój dziecka - rozbudzenie zainteresowań czytelniczych"

"Agresja już w przedszkol i jak jej przeciwdziałać" - program edukacyjno - profilaktyczny,

"Program pracy z dziećmi uzdolnionymi muzycznie, plastycznie i matematycznie"

"Innowacja edukacji przyrodniczo-ekologicznej w przedszkolu",

"Program profilaktyczny - Uczymy się bezpiecznie żyć",

"Program pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo",

"Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka" - program pracy logopedycznej.

"Baje, baje, bajeczki twórczej Jedyneczki"

"Plastyka dla Smyka"

"Klucz do programowania"

"Aktywni rodzice"