Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU "NA CZASIE" Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Aministratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie reprezentowane przez dyrektora - Jolantę Orłowską

Z Administratorem można kontaktować się:

korespondencyjnie pod adres; ul. M. Reja 5, 39-460 Nowa Dęba

telefonicznie: 158462195

e-mail: ndp-1@.o2.pl

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie jest Krystyna Kłosowska - Szałaj. Osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

Można to zrobić;

korespondencyjnie: Urząd Miasta i Gminy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

telefonicznie: 15 8462671

mailowo: iod@nowadeba.pl

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.doc