Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU "NA CZASIE" Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne Ochrona danych osobowych

GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Główne zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane 
w roku szkolnym 2020/2021

             

 

1.  "Aktywnie czas spędzamy i o swoje zdrowie i bezpieczenstwo dbamy"

2. Rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci. Bezpieczne i efektywne korzystanie z    technologii cyfrowych. Edukacja na odległość.