Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Opłaty za przedszkole

    Przedszkole czynne jest w godzinach od 600 do 1600.

Bezpłatna realizacja podstawy programowej realizowana jest w przedszkolu w godzinach: 800 - 1000 ; 1100 - 1200 ; 1300 - 1500.

Pozostałe godziny, w których czynne jest przedszkole są płatne. Koszt 1 godziny pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. 

Nie pobiera się opłaty za pobyt dzieci 6-letnich w przedszkolu.

       


Opłaty za przedszkole będą pobierane na konto. 

PEKAO SA oddział w Nowej Dębie 04 1240 2744 1111 0010 7170 7335

Tylko w wyjątkowych sytuacjach opłata pobierana będzie przez intendenta w godz. 700 - 1500


Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 10 każdego miesiąca, po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. Bardzo prosimy o regularne wpłaty.

Zapraszamy do aplikacji  https://edziecko.dipolpolska.pl/  

Poprzez tą aplikację możliwe jest dokonanie opłaty za przedszkole.

W celu sprawdzenia wysokości opłaty za przedszkole należy zalogować się do aplikacji wpisując numer karty i hasło 1111. W zakładce rozliczenie widnieje kwota, którą należy wpłacić za przedszkole. W opisie przelewu proszę podać kwotę wpłaty za wyżywienie i odrębie za opiekę. W miesiącu wrześniu pobieramy jedynie opłatę za żywienie.