Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Przydział personelu do poszczególnych grup

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy przedszkola będą pracować w następujących grupach:

Oddział I

Nauczyciele:

mgr  Katarzyna Jajuga

mgr  Halina Mokrzycka - Cioch

mgr Jolanta Orłowska - dyrektor przedszkola

Pracownicy obsługi:

Agnieszka Peret - pomoc nauczyciela

Ewa Smotryś - pomoc techniczna

Oddział II

Nauczyciele:

mgr Barbara Fornal

mgr Halina Mokrzycka - Cioch

Pracownik obsługi:

Małgorzata Wilk - pomoc techniczna

Oddział III

Nauczyciele:

mgr Beata Urbaniak

mgr  Anna Chorab

Pracownik obsługi:

Jolanta Czerepak- pomoc techniczna

Oddział IV

Nauczyciele:

mgr Edyta Furtak - Buś

mgr Agnieszka Pogoda

Pracownik obsługi:

Agata Kozioł - pomoc techniczna

Oddział V

Nauczyciel:

mgr Agnieszka Surowiec

Pracownik obsługi:

Sylwia Sumara - pomoc techniczna

Nauczyciel katecheta -  mgr Wioletta Sibiga

Nauczyciel j. angielskiego - Agnieszka Kopeć

Nauczyciel wspomagający - mgr Anna Sadecka

Nauczyciel wspomagający - mgr Karolina Leśniak

Logopeda - mgr Katarzyna Jajuga

                    mgr Agnieszka Pogoda

                    mgr Barbara Fornal

                    mgr Edyta Furtak - Buś

Terapia pedagogiczna - mgr Anna Chorab

                                    mgr Beata Urbaniak

                                         mgr Anna Sadecka