Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Zajęcia dodatkowe

 

Od 1 października 2020 r. nie odbywają się zajęcia z języka angielksiego z  powodu braku nauczyciela do prowadzenia tych zajęć. 

 

Informuję rodziców, iż zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się w dniach:

 j. angielski:

poniedziałek:           gr. I -  850 - 905

                                   gr. IV -    905 - 935

                                   gr. III  -  1240 – 1310

                                    gr. V - 1310 - 1340               

  wtorek:                    gr.  V -  1340 - 1410

   czwartek:               gr. II -  1200 - 1215

                                         gr. IV - 1215 - 1245

   piątek:                    gr. I  -  940 - 955

                                        gr. II   - 955 - 1010

                                gr. III  -  1010 - 1040

                             

                                                       

Religia:

Gr. IV

wtorek -            1030 - 1100

czwartek -          900 - 930

Gr. V

wtorek  -          1000 - 1030

piątek -               900- 930