Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Misja i wizja przedszkola Historia przedszkola GŁÓWNE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE Podstawa programowa Opłaty za przedszkole Przydział personelu do poszczególnych grup Zajęcia dodatkowe Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna udzielana w przedszkolu Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Jubileusz przedszkola Innowacje pedagogiczne

Jubileusz przedszkola

Szanowni Rodzice!

      W bieżącym roku szkolnym Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie obchodzi jubileusz 60-lecia swojej działalności.

  Z okazji jubileuszu planujemy zorganizować:

  • okazjonalną wystawę,
  • wydać jubileuszowy folder,
  • opracować druki zaproszeń, dyplomów,
  • wykonać upominki jubileuszowe,
  • uroczyste spotkanie z przedstawicielami społeczności lokalnej, byłymi pracownikami, rodzicami.

 Ponadto pragniemy zakupić świąteczne stroje dla dzieci, elementy dekoracyjne, wykonać reklamowy baner.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową w realizacji tych zamierzeń.

W nasze przedsięwzięcie wkładamy własne siły i środki, jednak nasze możliwości finansowe są ograniczone, dlatego liczymy na pomoc.

  Jeżeli macie Państwo możliwość włożenia własnej „cegiełki” w organizację tej imprezy będziemy niezmiernie wdzięczni. Mile widziane jest również wskazanie osoby lub firmy, która mogłaby nas wesprzeć materialnie.

 Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy numer konta, na które można dokonywać wpłat: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie; Bank Spółdzielczy o/ Nowa Dęba Nr: 07 9434 1083 2003 1300 0866 0001

  Zwracamy się również z prośba do Rodziców, Dziadków naszych wychowanków, którzy także uczęszczali do Przedszkola Nr 1 i posiadają pamiątki z tego okresu (np. zdjęcia, dyplomy) o wypożyczenie tych przedmiotów na wystawę jubileuszową.

                    Za wszelkiego rodzaju wsparcie z góry dziękujemy!

 

                                       Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie

                                     ogłasza  Rodzinny Konkurs Literacki

                                              „W Jedyneczce”

Celem konkursu jest: 
- rozbudzenie zainteresowań literackich;
- rozwijanie fantazji i kreatywności literackiej dzieci
i dorosłych.                                                                                                              - napisanie wiersza o „Przedszkolu Jedyneczka”

Regulamin konkursu: 
1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci w wieku od 3-6 lat wraz z swoimi  rodzicami. 
2. Forma literacka – wiersz, fraszka, proza. 
3. Jeden autor może przysłać maksymalnie jeden utwór. 

4. Utwór literacki powinien nawiązywać do czasu spędzonego w przedszkolu, wspólnych zajęć i zabaw z rówieśnikami, do wspomnień jakie pozostaną po latach spędzonych w Przedszkolu Nr 1 oraz zawierać określenia „Przedszkole Jedyneczka”, lub „Jedyneczka”.
5. Tekst winien stanowić oryginalne dzieło autora. Przyjmujemy prace wyłącznie tekstowe, dotychczas nie publikowane.

6. Każdy utwór powinien być podpisany: imię i nazwisko dziecka, grupa wiekowa, oraz imię i nazwisko opiekuna/ rodzica.  Prosimy o czytelne wypisanie metryczek. 
7. Utwory literackie prosimy dostarczyć do 20 maja do koordynatora konkursu: Agnieszki Pogoda

8.  Utwory literackie przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. 
9. Zgłoszenie tekstu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich (majątkowych i autorskich). 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02 czerwca 2015 r. Informacja o wynikach zostanie ogłoszona oficjalnie na uroczystości 60- lecie Przedszkola nr 1,  tj. 11 czerwca w Sok-u, a następnie umieszczona  na oficjalniej stronie Przedszkola nr1: http://pjedyneczka.edupage.org  oraz na funpage „Przedszkole Jedyneczka w Nowej Dębie”.

11. Prace oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatora.