Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY... INFORMACJE DLA RODZICÓW TEMATY KOMPLEKSOWE WIERSZE PIOSENKI RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY II ARTYKUŁY DLA RODZICÓW Domowa edukacja CO SŁYCHAĆ W GRUPIE KACZUSZKI ?

Grupa II

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY II

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY II

 

 6:00-7:30

PRZYCHODZIMY DO PRZEDSZKOLA

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia swobodne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:30-8:00

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Obserwacja pedagogiczna. Kontakty indywidualne z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i ich zainteresowaniem.

8:00 – 8:15

PRZGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka
i przygotowaniem do śniadania.

8:15 – 8:50

JEMY ŚNIADANIE

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9:00 – 9.30

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w róznych sferach rozwoju. Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z tematyką programową. Wycieczki krajoznawcze.

9:30 - 10:00

BAWIMY SIĘ

Zabawy dowolne i tematyczne według zainteresowań dzieci.

10:00 – 10:10

 PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA DO OGRODU

Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze.

10:10 – 11:20

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery.
(w przypadku nieodpowiedniej pogody-gry i zabawy ruchowe w salach)

11:20 – 11:30

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka
i przygotowaniem do obiadu.

11:30 – 12:00

JEMY OBIAD

Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:00 - 12:10

Zabiegi higieniczne przed leżakowaniem, załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk.

12:10 – 14:10

ODPOCZYWAMY

Poobiedni relaks - leżakowanie. Słuchanie muzyki, bajek - wyciszenie.

14:10 – 14:20

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PODWIECZORKU

Ubieranie się dzieci. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

14:20 – 14:50

PODWIECZOREK

Nauka kulturalnego spożywania posiłków.

14:50 - 16:00

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Zabawy dowolne w sali lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Praca indywidualna w dziećmi.
 obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty indywidualne z rodzicami.