Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

Wspomaganie

TEMATY KOMPLEKSOWE WIERSZE PIOSENKI WYDARZENIA Z GRUPY INFORMACJE DLA RODZICÓW Domowa edukacja

Grupa V

TEMATY KOMPLEKSOWE

 

TEMATY KOMPLEKSOWE REALIZOWANE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

MAJ

1. Moja miejscowość, mój region.

2. Moja ojczyzna.

3. Łąka w maju.

4. Święto rodziców.

Cele ogólne:

Treści programowe:

Miejscowość, region

Miejsce zamieszkania

 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
 • poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • organizowanie kącika regionalnego; sukcesywne wzbogacanie go w eksponaty wykonane w przedszkolu lub przyniesione z domu
 • wykonanie albumów o swojej miejscowości, swoim regionie.

Praca dorosłych

 • poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.

Poczucie przynależności narodowej

 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, legend dotyczących Polski, np. jej pochodzenia
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr.

Koledzy, grupa przedszkolna

Współdziałanie w grupie

 • wspólne układanie gier, wykonywanie prac plastycznych i technicznych.

Procesy poznawcze

Pamięć

 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wydzieranie części składowych obrazka, prostych kształtów z kolorowego papieru, z gazety itp.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
 • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • nauka wybranych tańców, np. polki, poloneza.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

KWIECIEŃ

1. Wiosenne powroty.

2. Wielkanoc.

3. Wiosna na wsi.

4. Dbamy o przyrodę.

Cele ogólne:

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni)
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie.

Procesy poznawcze

Myślenie (przyczynowo-skutkowe)

 • układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

MARZEC

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.

2. Zwierzęta naszych pól i lasów. 

3. Marcowa pogoda.

4. Wiosenne przebudzenia.

Cele ogólne:

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni)
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne)
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych.

Procesy poznawcze

Myślenie (twórcze)

 • wymyślanie piosenek, rymowanek
 • uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Pamięć                            

 • zapamiętywanie kilku figur, obrazków pokazywanych kolejno
 • powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
 • układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Elementy matematyki

  Organizacja czasu i przestrzeni

 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Dodawanie i odejmowanie

 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.
 • Działalność plastyczna

  Zainteresowania plastyczne

 • poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.
 • próby planowania swoich czynności podczas działań plastycznych.
 • W świecie sztuki – muzyka

  Muzyka i śpiew

 • nauka piosenek (formy ABA, ABC)
 • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.
 • Aktywność ruchowa

  Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

LUTY

1. Baśnie, bajki, bajeczki.

2. Muzyka wokół nas.

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

4. Mój wymarzony zawód.

Cele ogólne:

Treści programowe:

Mali artyści

Przejawy ekspresji

 • podejmowanie działań zgodnych z własnymi zainteresowaniami, upodobaniami, uzdolnieniami

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności

 • czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • nauka krótkich piosenek (forma AB)
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną 

  Aktywność ruchowa

  Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

STYCZEŃ

1. Mijają dni, miesiące, lata.

2. Zima i zwierzęta.

3. Babcia i dziadek.

4. Bezpieczeństwo zimą.

 

Cele ogólne:

Treści programowe:

Przyroda
Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

  Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbania o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.
 • W świecie techniki
  Działalność badawcza

 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych
  w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 • Początkowa nauka czytania i pisania
  Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

  Elementy matematyki
  Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Liczenie

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.
 • Działalność plastyczna
  Zainteresowania plastyczne

 • malowanie palcem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni.
 • W świecie sztuki – muzyka
  Muzyka i śpiew

 • nauka piosenek (formy ABA, ABC).
 • Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych.
 • Twórcze działania muzyczne

 • improwizowanie piosenek ruchem.
 • Aktywność ruchowa
  Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

GRUDZIEŃ

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2. Idzie zima ze śniegiem.

3. Idą święta.

 

Cele ogólne:

Treści programowe:

Przyroda
Przyroda zimą

 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, soli kamiennej
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.

W świecie techniki
Rodzaje energii

 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

Świat techniki
Człowiek i technika

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Miejscowość, region
Praca dorosłych

 • poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.

Polska i Polacy
Poczucie przynależności narodowej

 • określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

Procesy poznawcze
Spostrzeganie słuchowe

 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna

 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
Liczenie

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna
Zainteresowana plastyczne

 • wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.

W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew

 • nauka piosenek (formy ABA, ABC).
  Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych.

Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

LISTOPAD

1. Moja rodzina.

2. Mój dom.

3. Moje prawa i obowiązki.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 

Cele ogólne:

Treści programowe:

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • rozwiązywanie zagadek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach

Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 •  wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

Rodzina

Wiedza o rodzinie

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • omawianie zdjęć rodzinnych (prezentowanie postaci i najważniejszych informacji o nich)

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • poznawanie różnych wartości, takich jak: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, itp. poprzez literaturę, formy teatralne

 

PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień… przez ogród i sad.

2. Idzie jesień... do zwierząt.

3. Co z czego otrzymujemy.

4. Idzie jesień… z deszczem.

 

Cele ogólne:

Treści programowe
Rozwój fizyczny
Higiena ciała i otoczenia

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną

Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa

 • przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

Procesy poznawcze
Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela lub kolegów

Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elementami tańca)

Elementy matematyki
Intuicja geometryczna

 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Przyroda
Przyroda jesienią

 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach
 • ruchowych

W świecie techniki
Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje

 • uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów

W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu

WRZESIEŃ

 

1. To jestem ja.

2. Moja grupa.

3. Moja droga do przedszkola.

4. Idzie jesień przez... park, las.

 

Cele ogólne:

Treści programowe:

Rozwój fizyczny
Higiena ciała i otoczenia

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną

Sprawność ruchowa

 • przyjmowanie poprawnej postawy podczas wykonywania różnych czynności
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: bieżnych, orientacyjno-porządkowych, ze śpiewem, organizowanych metodą opowieści ruchowej, z elementem skoku, z elementem toczenia

Procesy poznawcze
Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami

Spostrzeganie słuchowe

 • słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia
 • reagowanie na polecenia słowne
 • rytmiczne dzielenie słów – nazw obrazków (na sylaby – bez używania tego określenia)

Aktywność językowa
Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych

Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)

Przygotowanie do czytania

 • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania)

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • rozwijanie płynności ruchów (np. poprzez udział w zabawach z elementami tańca)

Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby

Organizacja czasu i przestrzeni

 • przedstawienie wysłuchanego rytmu ruchem – klaskaniem, tupaniem, za pomocą klocków, tworzywa przyrodniczego, pasków papieru lub graficznie

Liczenie

 • liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.

Przyroda
Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek
 • gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody

Przyroda jesienią

 • nazywanie najczęściej spotykanych drzew liściastych: kasztanowiec, dąb, jarzębina, klon; rozpoznawanie ich po liściach i owocach
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach
 • ruchowych

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • uczestniczenie w pracach dorosłych dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych)

W świecie techniki
Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • budowanie z różnego materiału, w tym z tworzywa przyrodniczego i surowców wtórnych

Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje

 • uczestniczenie w działaniach grupowych organizowanych przez nauczyciela oraz we wspólnych swobodnych zabawach

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej

Barwy wokół nas

 • nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe)

W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • nauka krótkich piosenek (forma AB)

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej –ciszej) utworu