Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie

 

Nawigacja

 • Sukces naszych wychowanek w Konkursie poezji dziecięcej „Kwiaty dla Mamy"
  19.05.2015

  SUKCES NASZYCH WYCHOWANEK W KONKURSIE POEZJI DZIECIĘCEJ "KWIATY DLA MAMY"

   W sali kameralnej SOK 19 maja 2015 r.  odbył się  konkursu poezji dziecięcej „Kwiaty dla Mamy”. Cele konkursu to upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci, rozbudzanie zainteresowania literaturą oraz przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego środowiska. Oferta była skierowana do dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Dęba: przedszkolaków z grupy „0" i uczniów klas 1-3 SP. Dzieci prezentowały utwory tematycznie związane z Dniem Matki w dwóch kategoriach: piosenka i wiersz. Komisja artystyczna w składzie: p. Ewa Kieliszek, p. Anna Babula, p. Justyna Motyka wyłoniła zwycięzców: w kategorii piosenka nagrodę otrzymała  Natalia Gazda  - Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie; w kategorii wiersz nagrodę otrzymała  Aleksandra Dziuba - Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie.

 • ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORlIKU
  18.05.2015

  ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU

    Chcąc  pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny. Grupa starszaków z Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie wybrała się na zajęcia, które poprowadził na ORLIKU  pan Wojciech Krzeszewski. Celem było  zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. Zajęcia takie  mają charakter ogólnorozwojowy - wyrabiają zwinność, szybkość, zmysł równowagi. Przede wszystkim jednak uczą współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek. Wiemy, że dobre przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, czy imprezy sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym  wcale nie jest takie łatwe. Nie wystarczy być trenerem czy nauczycielem WF. Trzeba lubić i umieć zaaranżować zabawę z dziećmi w tym wieku. Pan Wojtek spisał się na medal. Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć. Niedługo wybierają się na kolejne. Dziękujemy panu Wojtkowi za poświęcony czas. 

   

 • PRZEDSZKOLE ODKRYWA MAŁE TALENTY
  15.05.2015

   PRZEDSZKOLE ODKRYWA MAŁE TALENTY

  W piątek 15 maja w Przedszkolu nr 5 odbyła się  II edycję konkursu  „Przedszkolaku masz talent”, którego główną ideą było rozwijanie i prezentacja talentów dzieci w różnych dziedzinach artystycznych, kształtowanie kreatywności dzieci oraz integracja środowisk przedszkolnych. Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku od 4 do 6 lat z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 4  i Przedszkola nr 5, które prezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne oraz plastyczne. Decyzją jury wyłoniono laureatów konkursu. W kategorii wokalnej zwycięzcami zostali: Aleksandra Dziuba z P-1 ( I miejsce ), Kornelia Pogoda z P-1 ( II miejsce).W kategori recytacja: I miejsce zajęła  Natalia Gazda z P-1. Natomiast w tańcu zwyciężyła grupa taneczna również z naszego przedszkola.

  Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów. 

 • Rodzinny konkurs piosenki o zdrowiu

   

  "WIOSNA I JEJ PRZYJACIELE"     

  W grupie IV odbyło się zajęcie koleżeńskie przeprowadzone przez nauczycielkę Beatę Urbaniak pt. " Wiosna i jej przyjaciele" metodami aktywizującymi. W zajęciu uczestniczyła pani dyrektor oraz nauczycielki przedszkola. Celem zajęcia było kształtowanie u dzieci postawy twórczej poprzez: rozwijanie myślenia twórczego wg ćwiczenia " Co by było gdyby....", pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych i wyobraźni, rozszerzanie horyzontów myślenia, głębsze przeżywanie i kształtowanie świata poprzez wprowadzenie w tematykę przyrodniczą, rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, plastycznej, umiejętności współpracy w grupie oraz wywiązywania się z powierzonych zadań.  W zajęciu wykorzystano takie metody aktywizujące jak: Mapa pojęciowa, Lista atrybutów, ekspresja ruchowa i plastyczna, tworzenie pomysłów, Burza mózgu,  Chiński portret, a także: metodę integracyjną, elementy ruchu rozwijającego V.Sherborne, Pedagogiki zabawy, gimnastyki twórczej Labana, elementy Kinezjologi edukacyjnej P. Dennisona. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brały udział w zajęciu. Stworzyły interesujące prace przedstawiające kwiaty, których nie ma i nadały im swoje nazwy. Wszystkie prace zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci po zajęciu potrafią: wypowiadać się na określony temat, myśleć dedukcyjnie, przedstawić swój pomysł w formie plastycznej, dokonać analizy sylabowej i fonemowej, współpracować w grupie. (Zdjęcia załączono w zakładce "Album fotograficzny").

  RODZINNY KONKURS PIOSENKI O ZDROWIU

  REGULAMIN

  1. Cele:

  - propagowanie zdrowego stylu życia,

     - zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu,

     - wspólna zabawa dzieci i rodziców,

     - aktywizacja środowiska przedszkolnego w zakresie działań prozdrowotnych.

  2.  Zakres tematyczny:

  Tematyka piosenek dotyczy szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności:

  - zdrowego stylu życia

   - zdrowego odżywiania

   - higieny osobistej

   - higieny jamy ustnej

   - bezpieczeństwa wypoczynku

   - bezpieczeństwa na drodze

   - ochrony środowiska i ekologii

   3.  Warunki uczestnictwa:

     - rodzice wraz z dziećmi przygotowują jeden utwór wokalno -  muzyczny o tematyce zdrowotnej,    

     - tekst piosenki musi być własny, natomiast muzyka może być własna lub zapożyczona z innej znanej melodii,

     -  podkład muzyczny do ułożonej treści piosenki rodzice przygotowują we własnym zakresie, a w razie niemożności  zdobycia muzyki mile widziane jest własne wykonanie wokalne utworu  muzycznego (a capella).

    - zgłoszenia udziału w konkursie oraz tekst piosenki wraz z imieniem i nazwiskiem autorów można składać do dnia  22.05.2015 r. do nauczycielek poszczególnych grup lub do koordynatorów konkursu: A. Chorab, H. Mokrzycka – Cioch - nauczycielki z grupy III.

    -   rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 01 czerwca 2015 r. podczas pikniku rodzinnego.

   4. Kryteria oceny:

     Kryteria oceny utworów wokalno – muzycznych:

      -  treści prozdrowotne,

      -  umiejętności wokalne,

      -  walory artystyczne (dobór muzyki, choreografia, stroje)

  Dla laureatów przewidziane są nagrody i wyróżnienia, a dla pozostałych uczestników nagrody  pocieszenia.

  Zgłaszanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną prezentację prac i danych autora.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WSPÓLNEJ ZABAWIE

   

 • 05.05.2015

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ DĘBIE

   

  ,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,

  który puste życie napełnia światłem,

  a puste serca wzruszeniem".

        Kornel Makuszyński

   

  Dnia 05.05.2015 dzieci pięcioletnie z Przedszkola Nr1 w Nowej Dębie pod opieką nauczycielek: Anny Chorab i Haliny Mokrzyckiej - Cioch wybrały się na kolejną wycieczkę do Biblioteki Dziecięcej mieszczącej się w SOK. Głównym celem wizyty było ,,Pasowanie na czytelnika" oraz rozbudzenie zainteresowania książką, czerpanie radości z umiejętności czytania.

  Poprzedzeniem oficjalnej uroczystości było słuchanie przygód wybranego bohatera bajkowego, rozwiązywanie zagadek, które sprawdziły znajomość przez dzieci bohaterów baśni, bajek i wierszy. Dzieci zapoznały się z regulaminem korzystania z biblioteki. Następnie przystąpiono do uroczystości ,,Pasowania na czytelnika". Przyszli czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że zawsze będą dbać o książki, a pani bibliotekarka Krystyna Gurdak książką dokonała pasowania każdego z przedszkolaków. Nasi nowi czytelnicy otrzymali upominki w postaci pamiątkowych dyplomików przygotowanych przez Sławomira Gurdaka oraz swoją pierwszą książkę ufundowaną przez dyrektora SOK - Krystiana Rzemienia. Dodatkowym umileniem tej chwili był słodki poczęstunek. Na zakończenie dzieci i panie złozyły pani Krysi życzenia i wręczyły symboliczną laurkę z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek obchodzonego 8 maja. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze pozostawiając niezapomniane wspomnienia.

  Dzieci, personel i Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie składają serdeczne podziękowania panu Dyrektorowi i pracownikom biblioteki za wspólne zorganizowanie uroczystości ,,Pasowania na czytelnika".

  Opracowała Anna Chorab

   

   

   

  JESTEM EKOBOHATEREM – SEGREGUJĘ ŚMIECI

  Grupa starszaków wzięła udział w konkursie plastycznym  Jestem Ekobohaterem - segreguję śmieci" zorganizowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli.  Celem  konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci. Spośród prac zgłoszonych do konkursu Komisja Konkursowa nagrodziła trzy prace w każdym Przedszkolu .

  I miejsce –Zofia Masztaler

  II miejsce -Patryk Wojtyła

  III miejsce -Weronika Kopeć

  Gratulujemy naszym wychowankom  i życzymy dalszych sukcesów!

 • Spotkanie z koordynatorem ds.Promocji Zdrowia
  05.05.2015

   

  Spotkanie z koorynatorem ds. Promocji Zdrowia 

  W dniu 5.05.2015r. miało miejsce spotkanie dzieci z grup III, IV i V  z Koordynatorem ds. Promocji Zdrowia panią Barbarą Moskalewicz. Przedszkole promujące zdrowie jest dla dzieci inwestycja na całe życie. Tylko zdrowy przedszkolak może rozwijać się wszechstronnie i osiągnąć wysokie wyniki.
  W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowań, ale również środowisko przedszkolne, wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. Duże znaczenie odgrywa także rodzina dziecka. Bardzo ważne jest, by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i przedszkola będą sprzyjać utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u dzieci.

 • WAŻNE MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE
  30.04.2015

  WAŻNE MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE 

  „Czując się odpowiedzialnym za to

  wielkie wspólne dziedzictwo,

  któremu na imię Polska... „ / J.P.II /

  - uczmy naszych wychowanków już

  od najmłodszych lat kochać ojczyznę! 

  Nasze Przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się szacunku do symboli narodowych i ojczyzny. Jednym z elementów tej edukacji była akademia, którą przygotowała grupa starszaków wspólnie z nauczycielkami: Beatą  Urbaniak i Barbarą Fornal.  Uroczystość rozpoczęła się poznaniem kilku faktów historycznych ,wniesieniem flagi i odśpiewaniem Hymnu Polski. Na część artystyczną złożyły się wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Działania takie  mają  na celu kształtowanie postaw patriotycznych, promowanie polskich symboli narodowych wśród najmłodszych. Następnie dzieci , idąc ulicami miasta rozdawały  mieszkańcom własnoręcznie wykonane małe flagi. Wierzymy, że nasi podopieczni będąc „karmieni” treściami patriotycznymi – na miarę ich wieku i wyobrażeń o świecie – w przyszłości szczerze będą mogli się zdeklarować „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

 • XII FESTIWAL PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
  28.04.2015

    XII Festiwal Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków 

  W  dniu 28 .04.2015r.w  Tarnobrzeskim Domu Kultury odbył się  XII Festiwal Piosenki Ekologicznej Przedszkolaków.  Tegorocznej edycji wydarzenia, przyświecało hasło „Mali przyjaciele lasu”. Na scenie TDK-u wystąpiły dzieci  z  23  placówek .  Nową Dębę godnie reprezentowała Aleksandra Dziuba  z grupy IV.

   

   

 • Dzień Ziemi
  24.04.2015

   Dzień Ziemi 

  Dnia 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Dębie postanowiła po raz kolejny uczcić to święto wiosennym korowodem ulicami miasta. W wydarzeniu tym brały udział  również dzieci z naszego przedszkola. Kolorowy korowód wyruszył o godz.10.00. spod budynku szkolnego przez ulice: Leśną, Krasickiego, Żeromskiego i Szkolną. Dzieci  z transparentami i balonikami  głośno wykrzykiwały  hasła związane z ekologią. 

 • Zajęcie otwarte
  24.03.2015

  Zajęcia otwarte dla Rodziców

  Jedną z wielu form współpracy nauczycieli naszego przedszkola z rodzicami są organizowane zajęcia otwarte, na które zapraszamy rodziców naszych wychowanków .Zajęcia tego typu umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp. „Żyj z przyrodą w zgodzie” – to temat, wokół którego dużo się działo podczas zajęć przeprowadzonych przez panią Basię. Rodzice mimo wielu obowiązków licznie przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom.

  Dziękujemy   rodzicom i dzieciom za aktywne uczestnictwo w zajęciu i szczególnie miłą, radosną  atmosferę. 

 • Zielony Dzień
  23.03.2015

  Zielony  dzień w naszym przedszkolu

  W ramach programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury"  w naszym przedszkolu zorganizowany został  "Zielony Dzień". Każdy przedszkolak w tym dniu miał na sobie coś zielonego. Celem tej akcji było przedstawienie koloru zielonego jako przyjaznego środowisku. Było dużo zabaw, gier i zadań związanych z tym kolorem. Na podwieczorek  dzieci pod okiem pań robiły sobie zielone  kanapki.

   

  WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI  

  W celu propagowania wśród dzieci spożywania zdrowej żywności wdrażamy ich do zjadania większej ilości owoców bogatych w niezbędne witaminy. W związku z tym, pięciolatki bardzo chętnie przyniosły do przedszkola owoce, a po starannym ich przygotowaniu układały na talerzykach pomysłowe , kolorowe układanki, co jeszcze bardziej zaostrzyło apetyt. Dzieci po wykonaniu swoich   ,, owocowych kompozycji” przystąpiły do degustacji. Tych dziecięcych pyszności mogły również skosztować panie podziwiając zdolności kulinarne swoich wychowanków. Od tego czasu dzieci chętniej sięgają po owoce, a w swoich domach również układają ,, mozaiki owocowe”.

                Anna Chorab

 • Światowy Dzień Wody
  22.03.2015

  Światowy Dzień Wody

  22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony po to, by podnosić świadomość na temat zasobów wody pitnej na całym świecie, które nieustannie się kurczą. Nasze przedszkole również  przyłączyło się do tej akcji. Przedszkolaki w tym dniu  przyszły do przedszkola  ubrane na niebiesko . Poznały wędrówkę kropel wody i dowiedziały się skąd się bierze deszcz. Badały zachowanie się niektórych ciał w wodzie. Podczas konkurencji „Wyścigi papierowych łódek" wprawiały w ruch pojazdy  wodne, siłą wydmuchiwanego z płuc powietrza. Nie brakowało też konkurencji sprawnościowych, z którymi dzieci z łatwością sobie radziły. Zajęcia z pewnością przyczynią się do wykształcenia u najmłodszych ekologicznej postawy w zakresie ochrony wód i racjonalnego korzystania z jej zasobów.

   

 • Witaj Wiosno!!!!
  21.03.2015

          „Zimę żegnamy,Wiosnę witamy”…….

  Dzień poprzedzający Pierwszy Dzień Wiosny był w naszym przedszkolu bardzo uroczysty, kolorowy i wesoły.

  Tego dnia każda grupa na pożegnanie Marzanny wraz ze swoimi nauczycielkami przygotowała wiosenny program artystyczny w którym wystąpiły kwiatki, biedronki, komary, motylki, skowronki, żabki, bociany, ptaszki…..Przedszkolaki śpiewały piosenki, recytowały wiersze i tańczyły witając Wiosnę. Aby tradycji stało się zadość dzieci wywiozły kolorową Marzannę.  Odbył się także wiosenny pokaz mody, który na czerwonym dywanie zaprezentowały dzieci z grupy IV oraz panie.

  Mamy nadzieję, że Pani Wiosna na dobre zagości już w naszym przedszkolu.

   

  Edyta Furtak - Buś

 • 8 MARCA- ŚWIĘTO WSZYSTKICH KOBIET
  10.03.2015

  , Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów " 

                                         Pierre de Brantome

    9. marca 2015r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Kobiet . Z tej okazji wspólnie z dziećmi 5-letnimi przygotowałam dla wszystkich    pań i dzieci z przedszkola Uroczystą Akademię. Dzieci zaprezentowały okazjonalne wiersze i piosenki ,oraz przedstawiły krótką inscenizację.  Dziewczynki przygotowały pokaz mody ,,dam " do piosenki Maryli Rodowicz,, Damą być ". Chłopcy natomiast  chętnie zaśpiewali i zatańczyli dla  pań i dziewczynek do hitu disco polo zespołu Weekend ,, Ona tańczy dla mnie ". Były buziaki i uśmiechy i głośne brawa . Na koniec uroczystości  chłopcy złożyli wszystkim kobietom i kobietkom życzenia i obdarowali panie pięknymi laurkami, a dziewczynki  serduszkami.

    A tak podsumowując, to  byłoby cudownie , gdyby te dobre zachowania, uprzejmości i uśmiechy naszych chłopców i mężczyzn przenieść na wszystkie zwykłe dni roku nie tylko od święta .Czego wszystkim  kobietom i sobie życzę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Halina Mokrzycka-Cioch                              

    

   

 • WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET I MĘŻCZYZN
  10.03.2015

  WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET I MĘŻCZYZN

  ,,Dzisiaj dni piękne, uroczyste!

  Takie dnie raz się w roku zdarzają,

  gdy 8 i 10 marca z gwarem wiosny

  z kartek kalendarza spoglądają"

  W dniu 10.03.2015r. pięciolatki z Przedszkola Nr 1 wraz ze swoimi paniami : Haliną Mokrzycką- Cioch i Anną Chorab odwiedziły Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, na który złożyły się okolicznościowe wiersze, piosenki i tańce. Dziewczynki w pięknych sukniach choć przez chwilę poczuły się jak prawdziwe damy, a chłopcy w białych koszulach i krawatach jak dżentelmeni. W tak miłej atmosferze nie zabrakło gorących całusków, uścisków i uśmiechniętych twarzy. Uwieńczeniem obchdzonego święta było wręczenie przez dzieci Paniom i Panom własnoręcznie wykonanych kwiatów. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i słodkim poczęstunkiem. Z wielkim zadowoleniem wróciły do przedszkola i dzieliły się wrażeniami. Odbyta wizyta pozostawiła we wszystkich sercach miłe wspomnienie.

  Anna Chorab

  Halina Mokrzycka - Cioch

 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
  24.02.2015

  WIZYTA GRUPY II W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE DLA DZIECI

     19 lutego 2015r. dzieci z grupy II w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”, udały się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
  Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami bądź starszym rodzeństwem, ale  dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek.
  Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i czytelni dla najmłodszych. Dowiedziały się, jak można stać się  czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania przez Panią Bibliotekarkę K. Gurdak .

  Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci przekazały pani bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za oprowadzenie po świecie książki. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy i z obietnicą, że wróci do niej,  by móc się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

   

  Edyta Furtak – Buś

  Katarzyna Jajuga

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce „album fotograficzny”

   

  „Aktywny Rodzic”

  Łączna wartość nagród dla Przedszkoli to aż 15 000 PLN!!! Dla Aktywnych Rodziców również przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody. Rodzicu masz szansę wspomóc swoje Przedszkole w walce o nagrody i jednocześnie sam zdobyć nagrodę główną o wartości 2500 PLN – rodzinny wyjazd na weekend w SPA i voucher na zakupy w sklepie internetowym Akademii, który otwieramy już wkrótce.

  Rodzicu zarejestruj się w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl i pomóż zebrać punkty dla Przedszkola Twojego dziecka. Dokończ zdanie konkursowe „Jestem Aktywnym Rodzicem, bo…” na specjalnej stronie www.konkurs.zdrowyprzedszkolak.pl. Wygraj atrakcyjne nagrody dla siebie i swojego przedszkola. Możesz zdobyć vouchery o wartości 1.000, 500 i 250 PLN na zakupy w internetowym sklepie Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Nagroda główna to (oprócz vouchera) atrakcyjny rodzinny wyjazd na weekend do ośrodka SPA. Łączna wartość nagród dla Rodziców to ponad 30.000 PLN!

  Biorąc udział w konkursie wspierasz jednocześnie Przedszkole, do którego uczęszcza Twoje dziecko. Przedszkola biorące udział w konkursie gromadzą Punkty Zdrowia, które zdobywają m.in. poprzez Twój udział w konkursie. Gdy Ty prześlesz nam swoją odpowiedź – Twoje Przedszkole otrzyma od nas dodatkowe punkty.

  Im więcej Rodziców dołączy do konkursu, tym więcej punktów zdobędzie Przedszkole. Łączna wartość nagród dla Przedszkoli to 15.000 PLN!!! Przedszkola będę walczyły również o vouchery o wartości 5.000, 3.000, 2.000 oraz 1.000 PLN. Vouchery będzie można zrealizować w internetowym sklepie Akademii Zdrowego Przedszkolaka, do którego zaprosimy Was już wkrótce.

  W naszym sklepie znajdziecie zweryfikowane przez nas produkty najwyższej jakości takie jak: ekologiczna żywność, zabawki oraz wszelkiego rodzaju pomoce naukowe. Zapraszamy do sklepu już wkrótce!

   

  Konkurs trwa od 19.02 do 29.05.2015

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZARÓWNO PRZEDSZKOLA, JAK I RODZICÓW.

  NIE CZEKAJ – ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

  NAGRODY CZEKAJĄ!

  Weź udział w Konkursie – jako Rodzic

 • Walentynki
  19.02.2015

  NASZE CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE

   

  Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” jest realizowana przy współpracy Rodziców i Gości zapraszanych do wspólnego czytania.
  Przedszkole „Jedynaczka” także zaprasza chętnych Rodziców
  , oraz pozostałych członków rodziny (babcie, dziadkowie, ciocie, itd.) do wspólnego czytania (chętnych prosimy o zgłoszenie się do nauczycielek grupy. Dokładny termin spotkania będzie dostosowany do dyspozycyjności dorosłego.

        

  Zapraszamy

   

  Walentynki       

  Walentynki to święto, w którym okazujemy sobie uczucia. Dzieci w przedszkolu okazują je przede wszystkim swoim kolegom, kolerzankom oraz paniom w grupach. Święto to w przedszkolu ma również na celu kultywowanie tradycji, nawiązywania kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw, czerpania radości, budowania atmosfery przyjaźni, rozwijania poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej. W naszym przedszkolu w dniu dzisiejszym tj. 19.02.2015r. została rozdana poczta walentynkowa oraz rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze życzenia walentynkowe. Najbardziej liczyły się te z samodzielną inwencją twórczą. Do pomocy w rozdaniu poczty poproszono panią listonoszkę Elę z miejscowego Urzędu Pocztowego. Wszystkie dzieci zostały obdarowane walentynkami, a nawet po kilka walentynek. Było dużo emocji. Niektóre z nich były bardzo pomysłowe. Powołana komisja do wybrania najładniejszych i twórczych życzeń walentynkowych, przyznała miejsca:

  I miejcse - Amelia Maciąg

  II miejsce - Adaś Słowik

  III miejsce - Agnieszka Rzemień

  IV miejsce - Hubert Zugaj

  Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w formie bajeczek do czytania. Święto zakończyło się zabawami przy muzyce.

  Wiersz nagrodzony I miejscem:

  Zuziu moja kochana

  myślę o Tobie od rana,

  bo bardzo bym chciała,

  żebyś szybko wyzdrowiała.

  Gdy Ciebie w przedszkolu nie ma

  wszystko w nudę się zmienia,

  a z Tobą każda zabawa

  to najważniejsza w życiu sprawa.

  Wciąż zadaję mamie pytanie,

  ile jeszcze potrwa na Ciebie czekanie?

  Więc wylecz szybko ospy krosteczki

  i wracaj do swej przyjaciółeczki.

                                                                                                                          Beata Urbaniak

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA NASZEGO FACEBOOKA:

  PRZEDSZKOLE JEDYNECZKA W NOWEJ DĘBIE

  ,,Z wizytą w bibliotece"

    Kontynuując akcję : ,,Cała polska czyta dzieciom" pięciolatki pod opieką pań wybrały się na wycieczkę do biblioteki dziecięcej mieszczącej się w SOK. Pani bibliotekarka Małgorzata Trela czytała dzieciom bajki, dzięki temu przedszkolaki poznały nowych bohaterów i chętnie rozmawiały na temat ich ciekawych przygód. Dowiedziały się również w jaki sposób powstaje książka. W wolnym czasie bawiły się w kącikach zainteresowań. Dzieci bardzo miło wspominały tą wycieczkę dzieląc się swoimi wrażeniami.

  Anna Chorab

  Bal karnawałowy

  Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w naszym przedszkolu. W dniu balu już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Przedszkolaki świetnie się bawiły, a skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańców. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

 • Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
  29.01.2015

  "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę" 

  Jak co roku przedszkolaki z naszego przedszkola wzięły udział w akcji "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę". Dzieci z dużym zaangażowaniem wspierane przez swoich rodziców przynosiły do przedszkola karmę dla piesków, koce kołdry, legowiska. Wszystkie te rzeczy zostały zebrane z poszczególnych grup i przekazane Straży Miejskiej, która je zawiozła do przytuliska. Akcje takie pomagają rozwijać u dzieci troskę o zwierzęta, wrażliwość na krzywdę, opiekuńczość. Wszyscy mamy poczucie spełnienia dobrego uczynku.

       Organizator: Beata Urbaniak

   

   

   

  SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

   

  28 stycznia nasze przedszkole odwiedził, leśniczy pan Remigiusz Adamczyk. Spotkanie z dziećmi zaczął od grup najmłodszych     3 i 4 latków, a następnie spotkał się z 5 i 6 latkami. Pan Remigiusz, opowiedział dzieciom o swojej pracy. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy np. jakie zwierze żyjące w lesie jest najcięższe, jakie jest najbardziej niebezpieczne dla człowieka, a które wyrządza w lesie najwięcej szkód. Opowiadał o życiu ptaków, oraz o porożach jeleni i sarn, które dzieci mogły zobaczyć i dotknąc. Nasi wychowankowie z zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa pana leśniczego, na zakończenie musieli odpowiedzieć na kilka pytań. W nagrodę za poprawne odpowiedzi, otrzymali odblaski i wręczyli naszemu gościowi laurkę z podziękowaniem za poświęcony czas i nauką. 

   

  ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

  "Kochana Babciu i Dziadku

  Żyjcie w zdrowiu nam sto lat,

  cieszcie się wnukami

  i kochajcie świat"

  26 stycznia 2015 r. pieciolatki z Przedszkola Nr1 w Nowej Dębie odwiedziły pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Przedszkolaki wspólnie z osobami starszymi obchodziły "Święto Babci i Dziadka." Zaprezentowały swój program artystyczny, na który złożyły się wiersze piosenki i tańce. Mali aktorzy ukazali rolę Babci i Dziadka w bajce oraz w życiu codziennym. Z radością złożyły najserdeczniejsze życzenia i wręczyły upominkowe serduszka. Miłą nagrodą za wykonanie były dla dzieci gromkie brawa, uściski oraz "słodki koszyczek".

  Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze wnosząc do wszystkich serc iskierke miłości i radości.

  Anna Chorab

   

   

  Dzień Babci i Dziadka 

  Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Uroczyste spotkania z okazji Święta Babci
  i Dziadka w naszym przedszkolu przebiegały w kilku etapach ,każda grupa przedszkolna zapraszała swoich dziadków i babcie w inny dzień. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, w którym znalazły się wiersze ,  piosenki i tańce. Po złożeniu życzeń
  i wręczeniu własnoręcznie wykonanych upominków nadszedł czas na słodki poczęstunek przegotowany przez rodziców. Podczas spotkań panowała miła i serdeczna atmosfera. Dzieci sprawiły wiele radości i wzruszenia swoim Dziadkom. 

   

 • Zapraszamy na naszego Facebooka
  22.12.2014

   

  Zaproszenie!!!

   Zapraszamy na naszego Facebooka -

  Przedszkole Jedyneczka w Nowej Dębie.

   

   

  Przedszkolaki z wizytą w Domu Pomocy Społecznej

  W dniu 22 grudnia 2014 r. nasze przedszkolaki odwiedziły Dom Pomocy Społecznej, by umilić czas przed świętami ludziom chorym i starszym. Dzieci wspólnie z mieszkańcami śpiewali znane polskie kolędy oraz  zaprezentowały krótki program artystyczny. Wszyscy  mogli się przekonać, że okres świąteczny jest dla wszystkich okazją do refleksji nad przemijającym czasem, do wspomnień, wzruszeń, do czynienia dobra dla innych ludzi. To wspólne spotkanie, pozwoliło wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się Świąt, pełną ciepła, radości i bliskości.

   

   

   

  Spotkanie świąteczne dzieci z personelem w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie 

   ,,  Białe Boże Narodzenie

    najpiękniejsze z świąt dziecięcych

    pozostaniesz nam wspomnieniem

    żywej baśni i czymś więcej..."

  W dniu 19.12.2014r odbyło się spotkanie świąteczne dzieci z personelem z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z grupy III pod przewodnictwem swoich nauczycielek: Anny Chorab i Haliny Mokrzyckiej- Cioch zaprezentowały przedstawienie : ,,Przy wigilijnym stole", przybliżając tym tradycje bożonarodzeniowe. Następnie zebrana społeczność przedszkolna wspólnie kolędowała. Kulminacyjnym punktem spotkania było składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem. Panujący nastrój świąteczny wprowadził wszystkich w baśniowy czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

  Opracowała:  Anna Chorab

   

 • Świąteczne spotkania z rodzicami dzieci z grup III, IV i V
  17.12.2014

  Świąteczne spotkania z rodzicami dzieci z grup III,IV i V

  Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Są to święta najbliższe i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do wspólnego kolędowania w przedszkolu - dlatego dzieci z  poszczgólnych  grup  zaprosiły swoich rodziców, aby wspólne radować się nadchodzącymi świętami.

strona: